VÍTAME VÁS NA NAŠEJ WEBSTRÁNKE

PRIPRAVUJEME:

 

1. Testovanie 5 - 21. novembra 2018

2. Monitor 9 - 3. apríla 2019

3. Vlastná tvorba žiakov, príprava literárnych prác, námety, tvorivé písanie

4. Divadelné predstavenia

5. Školský časopis

6. Rozhlasové okienko

7. Šaliansky Maťko